Art Strip Poker 1.12

Art Strip Poker 1.12

Torquemada Games – 74,6MB – Demo – Windows
Art Strip Poker is a HD interactive video card game for PC starring extraordinarily beautiful body painted female models. The game contains 2 sets, each with 3 beautiful girls dressed in masterly artistic and very realistic body art painted clothing. Not only blouses and the girls' shorts are painted on, but the underlying layer of delicate, lace underwear as well. The illusion created of real clothes is surprisingly impressive. The transformation from one piece of clothing to another is highly fascinating and a must see for body painting art lovers. The models you see on the screen are interactive and talk and even flirt with you, which is a very lifelike, entertaining and addictive experience. Although it is certainly no less challenging, unlike real poker, nothing can be won here, except the extreme pleasure of defeating a seductively beautiful interactive girl. The game interface is very easy to use and available in 10 languages including English, Spanish, German, French, Czech, Dutch, Italian, Polish, Portuguese and Russian.

Tổng quan

Art Strip Poker là một Demo phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Torquemada Games.

Phiên bản mới nhất của Art Strip Poker là 1.12, phát hành vào ngày 13/04/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 12/03/2018.

Art Strip Poker đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 74,6MB.

Art Strip Poker Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Art Strip Poker!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Torquemada Games
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản